Comments are off for this post

Tholen(aren) in de Kunstkamer

In de Kunstkamer Holland Huis exposeren de komende weken cursisten van de fotografiecursus. Deze startte twee jaar geleden en inmiddels hebben zo’n veertig cursisten deze cursus gevolgd. De resultatenzijn te zien vanaf zaterdag 13 juli. Dan is de opening. De expositie is iedere eerste zaterdag van de maand geopendvan elf tot vij f uur.

Comments are closed.